Новини
Про Інститут
Дослідження
Організаційна Структура
Освіта
Контакти
Центр Колективного користування приладами
Посилання

Відділ Теоретичної фізики (01)

Зав. відділом - Доктор фіз.-мат. наук, професор Є.Д. Білоколос.


Підрозділи Відділу (01):

Лабораторія Магнітних матеріалів (06)

Зав. лабораторією - Доктор фіз.-мат. наук Б.О. Іванов, Член-кореспондент Національної Академії Наук України.

Відділ Фізики плівок (02)

Зав. відділом - Професор А.М. Погорілий, член-кореспондент Національної академії наук України.Підрозділи Відділу (02):

Лабораторія Матеріалів спінтроніки (09)

Зав. лабораторією - Кандидат фіз.-мат. наук В.В. Невдача.

Відділ Фізики магнітних матеріалів і нанокристалі-
чних структур (03)

Зав. відділом - Професор Ю.І. Горобець, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.


Підрозділи Відділу (03):

Лабораторія Нанокристалічних структур (05)

Зав. лабораторією - Доктор фіз.-мат. наук М.М. Крупа.

Лабораторія Проблем організації наукових досліджень у вищих навчальних закладах (08)

Зав. лабораторією - Кандидат техн. наук С.М. Порев.

Відділ Магнітоструктурних перетворень (04)

Зав. відділом - Доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кокорін.

Відділ магнітної динаміки конденсованого середовища (05)

Зав. відділом - Доктор фіз.-мат. наук В.О. Голуб.

© ІНСТИТУТ МАГНЕТИЗМУ НАНУ та МОНУ 2013