Новини
Про Інститут
Дослідження
Організаційна Структура
Освіта
Контакти
Центр Колективного користування приладами
Посилання
Інститут є базовим для підготовки студентів фізико-математичного факультету НТУУ "КПІ", фізичного та радіофізичного факультетів Національного університету ім. Т. Шевченка. Співробітники Інституту читають 12 курсів у НТУУ "КПІ" та 11 курсів лекцій на Радіофізичному, Фізичному та Геологічному факультетах КНУ ім. Т. Шевченка.
З метою більш ефективного використання сучасного наукового обладнання, а також досвіду науковців створено три спільні лабораторії Інституту магнетизму та НТУУ «КПІ»:
  • Лабораторія комп'ютерної фізики;
  • Лабораторія скануючої растрової та електронної мікроскопії для наноструктурних досліджень;
  • Лабораторія фізичних та інформаційних технологій в біології та медицині.
При Інституті працює аспірантура и докторантура за cпеціальностями:
  • 01.04.07 - Фізика твердого тіла;
  • 01.04.11 - Магнетизм;
  • 01.04.02 - Теоретична фізика;
  • 21.06.01 - Екологічна безпека.
Молоді науковці Інституту двічі одержували премію Президента України для молодих вчених (О.Ю. Горобець, Є.О. Погорєлов), гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, премії Київського міського голови та ін.
Вчені Інституту беруть активну участь у виконанні міжнародних наукових програм, виконуючи спільні дослідження з науковими установами США, Франції, Німеччини, Великобританії, Іспанії, Японії, Португалії, Фінляндії, Російської Федерації та Білорусії.
В Інституті діє спеціалізована вчена рада Д26.248.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями:
  • 01.04.11 - Магнетизм;
  • 01.04.02 - Теоретична фізика;
Голова ради: Бар'яхтар Віктор Григорович, директор Інституту, академік НАНУ; Заступник голови: Горобець Юрій Іванович, заступник директора Інституту, чл.-кор. НАПНУ; Вчений секретар: Козлова Лариса Євгенівна.
© ІНСТИТУТ МАГНЕТИЗМУ НАНУ та МОНУ 2013